Elfelejtett jelszó

Bezár

Tagfelvétel

Egyesületünk tagja lehet bárki, aki

 • az Egyesület alapszabályát elfogadja,
 • céljával egyetért,
 • a tagdíj megfizetését vállalja,
 • Egyesületünkön kívül is a hereford, angus, galloway szarvasmarhafajta vagy/és ezek keresztezett állományának tenyésztésével, tartásával, hasznosításával kapcsolatos tevékenységet fejt ki,
 • továbbá tagi felvételét a közgyűlés elfogadja.

Tagjaink személyesen, illetve - jogi személy esetén - képviselőjük útján jogosultak

 • az Egyesület céljainak megvalósításában részt venni,
 • a közgyűlésen felszólalni, véleményüket, észrevételeiket kifejteni,
 • a közgyűlési határozat hozatalában szavazás útján részt venni,
 • a nyilvántartásokból az adatvédelmi előírások betartásával adatokat kérni,
 • adminisztrációját megtekinteni,
 • ezzel kapcsolatban az ügyintéző szervezettől felvilágosítást kérni,
 • közgyűlésekre indítványt előterjeszteni.

Egyesületünk minden tagját a határozatok meghozatala során egy egységnyi szavazat illeti meg.

Egyesületünk tagjai kötelesek

 • az Egyesület feladatainak teljesítéséhez, céljainak megvalósításához lehetőségeik szerint hozzájárulni,
 • a jogszabálynak és alapszabálynak megfelelő közgyűlési határozatok végrehajtását elősegíteni,
 • az alapszabály szerint a közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni évente, az arról kiállított számla alapján.

A tagsági viszony megszűnik

 • az egyesület megszűnésével,
 • a tag kilépésével,
 • a tagdíjfizetés tartós elmulasztásával
 • és kizárással.

Egyesületünkből bármely tag az elnökhöz vagy ügyvezető igazgatóhoz benyújtott, akár szóbeli, akár írásbeli nyilatkozattal bármikor - de nem visszamenőleges hatállyal - kiléphet.

A közgyűlés határozattal kizárhatja azt a tagot,

 • aki, vagy amely az Egyesület céljainak megvalósítását jelentős mértékben vagy tartósan akadályozza,
 • a közgyűlés határozatait ismételten megszegi,
 • vagy az Egyesületi tevékenység keretében vállalt feladatait rendszeresen nem teljesíti,
 • illetve az Egyesületen kívül olyan tevékenységet fejt ki, amely az Egyesület céljaival, érdekeivel ellentétes, illetve a célok megvalósítását gátolja.

Tagfelvételi kérelmét elküldheti e-mailben: a hereford@t-online.hu e-mail címre on-line tagfelvételi kérelem űrlapunk kitöltésével, illetve postán és faxon elérhetőségeinkre: ide kattintva megtekintheti elérhetőségeinket.

MHAGTE díjszabás 2024
TAGFELVÉTELI KÉRELEM - FNY-05

 

 

Ugrás az oldal tetejére